Algemene Voorwaarden

Laatste wijziging: 3 juni 2018

 

Algemeen

 1. De stuurgroep van GEObattle bestaat uit vrijwilligers.
 2. Door middel van de website GEObattle.nl wil de stuurgroep scholen voor Voortgezet Onderwijs helpen om een GEObattle te organiseren.
 3. Een GEObattle bestaat uit zes battles: 5 kleine battles van elk 12 minuten en één grote battle (de ontwerpwedstrijd) van 45 minuten.
 4. De doelstellingen van GEObattle zijn:

  

 • GEObattle.nl wil het vak aardrijkskunde op VO-scholen promoten;
 • GEObattle.nl wil leerlingen van groep 8 in aanraking laten komen met leuke, uitdagende werkvormen binnen het aardrijkskunde-onderwijs.
 • GEObattle.nl wil aardrijkskundesecties van scholen voor Voortgezet Onderwijs helpen om een uitdagende wedstrijd te laten organiseren.

Deelname

Als een school voor Voortgezet Onderwijs een GEObattle wil organiseren, moet de school voldoen aan de volgende voorwaarden:

 1. De aanvrager namens de VO-school heeft in overleg met zijn/haar leidinggevende een datum bepaald waarop de GEObattle bij hen op school wordt georganiseerd. 
 2. De organiserende VO-school onderschrijft door het invullen van het inschrijfformulier de doelstellingen van GEObattle.
 3. De deelnemende leerlingen van een basisschool ondertekenen bij opgave de toestemmingsverklaring van gebruik van beelden en foto’s ter promotie van GEObattle of van één van de sponsoren. De organisator van de lokale GEObattle beheert deze toestemmingverklaringen. 
 4. Als er bij het organiseren van de GEObattle gebruik wordt gemaakt van ondersteunende materialen met het logo/naam van de school, dan moet ook het logo van GEObattle op het artikel afgebeeld worden. (Voorbeelden van deze artikelen zijn: lanyard (keycord), pen, potlood, kleurpotloden.)
 5. De Knag-onderwijsdag is hét uitwisselmoment voor de overdracht van gratis sponsormaterialen.

Na de inschrijving via het inschrijfformulier ontvangt de aanvrager een code voor het intranet van GEObattle.nl. Deze code geeft toegang tot alle bestanden die nodig zijn om de GEObattle te kunnen organiseren. De toegezonden code is nadrukkelijk alleen bedoeld voor gebruik door de VO-school waarvoor de aanvraag is gedaan. Het is niet de bedoeling dat deze code en/of de bestanden worden doorgegeven aan andere instanties of personen.

 

De bestanden die nodig zijn om GEObattle te organiseren op het intranet.

 

Communicatie

 1. De communicatie tussen een school die de GEObattle organiseert en de stuurgroep van GEObattle verloopt via de website en/of via info@geobattle.nl
 2. Bij de communicatie tussen uw school en de basisscholen maakt u altijd gebruik van de banner met sponsornamen van de GEObattle. Uiteraard staat het u vrij om ook het logo van uw school toe te voegen aan de correspondentie.

Handleiding voor de organisatie van de GEObattle

De handleiding kunt u hier bekijken

 

Prijzen

De organiserende VO-school zorgt zelf voor de prijzen. 

De teams die deelnemen aan de GEObattle vertegenwoordigen daarmee hun klas. Ze winnen daarom geen individuele prijzen, maar een prijs voor de klas en/of school.

 

Suggesties voor prijzen (voor de vijf battles en ontwerpwedstrijd): 

 • De Bosatlas van Nederland Junior;
 • een globe.;
 • een bokaal / beker;
 • een 3D-geprinte bokaal (indien de VO-school een 3D printer heeft);

Voor de winnaar van de hoofdprijs (voor de beste vijf battles én de ontwerpwedstrijd) kan een grotere (klassen)prijs worden gegeven. Suggesties:

 • een museumbezoek bij een museum in de buurt;
 • een bezoek aan een aardrijskundig museum (Geofort of Museon); 
 • een workshop bij een LEGO innovatiestudio;
 • een grote beker / bokaal
 • een Grote Bosatlas / Alcarta-atlas

Puntentelling

 1. De puntentelling wordt toegekend in rangvolgorde. (Als er twintig teams deelnemen, krijgt het best scorende team 20 punten en het slechtst scorende team 1 punt.)
 2. De ontwerpwedstrijd levert het dubbele van het maximum te behalen aantal punten op. (Als er twintig teams deelnemen, levert de ontwerpwedstrijd 40 punten op.)
 3. Om de puntentelling voor de organisatie te vereenvoudigen kunt u gebruik maken van het Excellbestand ‘Puntentelling GEObattle’ dat u kunt vinden op het Intranet van GEObattle.nl.
 4. De hoofdprijs gaat naar het team dat de vijf kleine battles én de ontwerpwedstrijd de hoogste score heeft gehaald. 
 5. Het team met de hoogste score na het spelen van de vijf (kleine) battles, wint een prijs. Indien dit hetzelfde team is dat de hoofdprijs heeft gewonnen, gaat deze prijs naar het team dat op de tweede plaats is geëindigd.
 6. Het team met de hoogste score bij de ontwerpwedstrijd wilt een prijs. Indien dit hetzelfde team is dat de hoofdprijs (of de prijs van de vijf battles) heeft gewonnen, gaat deze prijs naar het team dat tweede (of derde) is geworden.
 7. In geval van twijfel of onduidelijkheid over de einduitslag beslist de jury van GEObattle van de VO-school die de wedstrijd organiseert.