Geschiedenis van de GEObattle

Op 25 november 2015 streden 20 basisschoolteams van vier leerlingen de eerste GEObattle op het TWICKEL College te Hengelo. De sectie aardrijkskunde van deze school wilde met deze GEObattle:

  1. Het vak aardrijkskunde promoten;
  2. Leerlingen van basisscholen een geweldige aardrijkskundige ervaring op te laten doen;
  3. Laten zien dat aardrijkskunde een fantastisch schoolvak is op het TWICKEL College. 

Bij het organiseren van de eerste GEObattle werden we (financieel en/of in natura) ondersteund door het KNAG, Stichting Aardrijkskunde Olympiade Nederland, SLO, Saxion Hogeschool, De Bosatlas (Noordhoff Uitgeverijen), Waterschap Vechtstromen en natuurlijk onze eigen school Het TWICKEL College Hengelo.

 

De aardrijkskundige wedstrijdmiddag was een groot succes! Dit succes gunnen we de andere VO-scholen en de leerlingen van de basisschool ook. 

 

Lees ook het krantenartikel uit TC Tubantia van 26 november 2015 

 


Omschrijving Geobattle

Een school van Voortgezet Onderwijs die de GEObattle organiseert, nodigt basisscholen uit de nabije regio uit om een team (van vier leerlingen uit groep 8) af te vaardigen naar de GEObattle wedstrijdmiddag. De school is vrij om zelf te bepalen hoeveel teams zij toelaat. 

De GEObattle vindt meestal plaats op een woensdagmiddag bijvoorbeeld van 12.30-15.30 uur.

 Het programma ziet er als volgt uit:

  • 12.30-12.50 Inloop met een drankje
  • 12.50-13.00 Opening en uitleg
  • 13.00-15.00 Geobattles en ontwerpwedstrijd met een drankje in de pauze
  • 15.00-15.15 Drankje (terwijl de jury de antwoorden nakijkt en de ontwerpen beoordeelt)
  • 15.15-15.30 Prijsuitreiking

Voorbeeld van een programma:

De GEObattle bestaat uit twee onderdelen. Het ene onderdeel bestaat uit vijf battles van elk 12 minuten. Dit zijn aardrijkskundige vraagstukken waarbij kennis, vaardigheid, creativiteit, samenwerking en doortastendheid centraal staan. 

1. Geoguessr. 

Aan de hand van beelden van Googlemaps streetview bepalen de leerlingen waar een opname is gemaakt. Ze plaatsen een speld op de kaart. De afstand tot het werkelijke punt bepaalt de score. (www.geoguessr.com)

 

2. Atlas- en kaartvaardigheden. 

Kaarten en atlassen zijn dé hulpmiddelen bij aardrijkskunde. Met behulp van goede atlas- en kaartvaardigheden kun je heel wat puzzels oplossen.

 

3. Megabegrippenpuzzel. 

Op zoek naar het juiste begrip bij de gegeven omschrijving. Je kunt de begrippen natuurlijk ook vinden door de kruiswoordpuzzel goed in te vullen.

 

4. Aardrijkskunde-extremen-quiz. 

Waar viel vorig jaar de meeste regen in Nederland en waar scheen de zon het meeste aantal uren? Dit zouden zo maar twee vragen kunnen zijn van deze quiz.

 

5. Welk land is het? 

Raad het land aan de hand van 10 foto’s. Hoe sneller je het weet, des te meer punten scoor je.

 

 


Het andere onderdeel is een ontwerpwedstrijd waarvoor de leerlingen 45 minuten de tijd hebben. Aan de hand van de gegeven randvoorwaarden gaan leerlingen op zoek naar oplossingen voor een bepaald vraagstuk. Een voorbeeld van zo’n vraagstuk was: Ontwerp een waterpark! Wees creatief en maak een poster. Verantwoord de gemaakte keuzes.

 

De bovengenoemde battles zijn bedoeld om een idee te geven. De organisatie van GEObattle vernieuwd ieder jaar de battles.